Contact

01 Contact


Président
Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga

Vice-présidente
Marco Doria, Alcalde de Génova

----

Secrétariat Général
Observatorio de Medio Ambiente Urbano  - OMAU
Camino de la Desviación s/n  Málaga 29018

+34 951  928 833
info@catmed.eu   

----

Secrétaire Général

Pedro Marín Cots

Coordinatrice
Sandra Marín Herbert

----

Antenne
AVITEM (Agency for Susutainable Mediterranean Cities and Territories)
112 Boulevard Dames. 13002 Marseille - France

Tél: +33 (0)4 91 19 64 35
Fax: +33 (0)4 26 84 57 30

----